⏳ VERONIKA HOLCNEROVÁ: Už není čas dělat neefektivní věci

| | , , ,

Zdroj: Facebook Extenction Rebellion CZ

Hnutí Extinction Rebellion (XR), které vzniklo 31. října 2018 ve Velké Británii se během pouhého roku stalo celosvětovým fenoménem. V současné době vznikají skupiny po České republice a jedna se zrodila i ve Zlíně. O co „rebelům proti vyhynutí“ jde nám v rozhovoru prozradila Veronika Holcnerová, mluvčí české organizace Extinction Rebellion, IT developerka a také dcera Hany Holcerové, aktivní předlistopadové disidentky a signatářky Charty 77.

Vaším cílem je boj se současnou ekologickou, klimatickou a sociální krizí.  Co můžu jako jednotlivec udělat? Jde tedy o to, abychom třídili odpad a jezdili vlakem?

To ani není to, co bychom prosazovali. Protože to pak vypadá, že aby člověk mohl být aktivní občan, tak musí být dokonale čistý. Snažíme se vysvětlit, že v současné době už je situace tak daleko, že tyto individuální změny životního stylu už bohužel nejsou dostatečné. Tím, že třeba přestanete jíst maso, sice dosáhnete změny, ale ta změna je příliš malá. To, co může pomoct, jsou velké systémové změny, proto se snažíme tlačit na vládu. Takže to nejjednodušší co může člověk udělat, je připojit se k nám, účastnit se akcí, pořádat je. A taky šířit informace a povědomí o této problematice, sdílet fakta a komunikovat s lidmi, protože člověk, který nemá kompletní informace se nemůže správně rozhodovat.

Jakým způsobem na zákonodárce tlačíte?

Jdeme cestou občanské neposlušnosti, což se od schválených a nahlášených demonstrací liší tím, že je to ilegální. To je ale pro efektivitu těchto akcí zásadní faktor. Průzkumy ukazují, že z historického hlediska jsou velké změny spouštěné často takovýmito přímými akcemi. A to je důvod, proč volíme tuto cestu, ne že bychom chtěli někam vtrhnout a dělat bordel, naše akce jsou nenásilné.

Říkáte, že vaše akce jsou nelegální. Nehrozí tedy účastníkům zatčení nebo jiné problémy?

Tohle riziko tady samozřejmě je. Jednomu našemu členovi se povedlo nechat se zatknout, ale on se opravdu hodně snažil. Ale třeba v Londýně se v dubnu zúčastnilo blokád přes 10 000 lidí a během deseti dnů tam pozatýkali asi 1200 lidí, a ti se po propuštění zase vrátili. Většinou se policii do toho zatýkání moc nechce, protože ty akce jsou nenásilné, lidi tam prostě stojí, sedí nebo leží. Jak to pak působí, když je těžkooděnci začnou někam vláčet? Je v našem zájmu, aby ta situace na místě neeskalovala, na což máme i speciální školení.

Co vede lidi k tomu, že se i po zatčení opět na tu akci vrátí?

Právě lidi z Londýna popisovali pocit sounáležitosti, kdy cítili, že vzniká komunita, která se navzájem respektuje, podporuje a dělá něco, co má smysl. Právě proto byli ochotní nechat se zatknout a pak si tam jít sednout znovu.

Velká rebelie za život 12.10.2019 v Praze. Zdroj: Facebook Extenction Rebellion CZ

Existuje nějaká právní pomoc v rámci XR?

Máme pracovně právní skupinu, která dělá právní podporu a vyhledává informace. Lidi mají možnost se odborníků ptát na radu, co je možné v jistých případech nebo v jejich životní situaci udělat.

Jaká je vlastně struktura vedení?

V podstatě žádná. Máme koordinátory, kteří pořádají akce, ale není to tak, že by vedli lidi, nejsou nad nimi. Samozřejmě, že když chystáme velkou akci v Praze, tak je potřeba to organizovat, ale jednotlivé skupiny fungují naprosto nezávisle. Pokud si pořádají své akce, tak je pouze nutné zachovat zásady XR a hlavně, aby akce byla nenásilná.


POŽADAVKY HNUTÍ EXTINCTION REBELLION:

Říkejte nám pravdu. Žádáme, aby vláda řekla pravdivě, jak vážná je naše situace, aby změnila všechnu legislativu, která není v souladu s touto situací a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny včetně toho, co jednotlivci, komunity a firmy mají dělat.“[11] Konkrétní reakcí vlády či samosprávy na tento požadavek může být veřejné vyhlášení stavu tzv. klimatické nouze. V České republice tak učinila například městská část Praha 7 (22. května 2019).[12] Stalo se tak tři týdne poté, co tento stav vyhlásil parlament Velké Británie, kde mezinárodní hnutí XR vzniklo.[13]

„Okamžitě začněte jednat. (…) Vláda musí neprodleně nařídit právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a podniknout další kroky k odstranění nadbytečného nárůstu skleníkových plynů v atmosféře.“[11] První zemí světa, která dosáhla uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy se vypouští pouze tolik uhlíkových emisí, kolik jich je z atmosféry přírodně či uměle odstraněno, byl Bhútán.[14] V Evropě se k uhlíkové neutralitě do roku 2025 zavázala například Kodaň.[15] Finsko chce stavu dosáhnout do roku 2035.[16] V Evropské unii se aktuálně diskutuje o roku 2050.[17]

„Potřebujeme nadstranickou politiku. Nemáme plnou důvěru, že vláda podnikne odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné k dosažení našich požadavků, rovněž nemáme v úmyslu dávat více moci našim politikům. Místo toho žádáme vytvoření shromáždění občanů (Citizens‘ Assembly), které by dohlíželo na požadované změny, abychom v současné nouzové situaci vytvořili účelný demokratický nástroj.“[11] Podobný sněm vznikl roku 2016 například v Irsku, aby se zde občané mohli vyjádřit k aktuálním společensko-politickým tématům.


Nedávno vznikla skupina XR ve Zlíně, kolik takových regionálních skupin v republice je?

Momentálně je jich 19 a jsou ve větších i menších městech, například i ve Vsetíně. Ještě na jaře to byly pouze dvě skupiny v Praze a v Brně. Lidé je zakládají spontánně a my je podporujeme například tím ,že k nim přijedeme udělat, přednášku, kterých byly už desítky.

A kdo to všechno financuje?

Naprostá většina prostředků pochází z darů dobrovolníku. Prakticky to financujeme sami.

Jaké zásadní sdělení byste chtěla předat lidem, kdyby to třeba byla jediná věc, kterou byste mohla říct?

Asi, že fakt nemáme čas dělat neefektivní věci. Už není čas zaměřovat se na to, že nebudeme jíst z plastu a budeme zalívat stromy. Musíme jít tou opravdu nejefektivnější cestou, a to je v současné době přímá akce. Pokud někdo najde efektivnější cestu, ať mi ji ukáže a já se po ní vydám.


Předchozí

🗑 Zlín testuje tři nové chytré koše

📚 Středeční KnihoTrh ve Zlíně podpoří azylovou farmu

Další