🐶 VZPOURA PEJSKAŘŮ #3: Jednání s radnicí dospěla k několika závěrům

| | , ,

Zástupci pejskařů kritizujících listopadovou novelizaci vyhlášky o volném pohybu psů se včera na radnici sešli s Bedřichem Landsfeldem a primátorem Jiřím Korcem. Obě strany se shodly na několika bodech, které by mohly vést k částečnému zklidnění vyhrocené situace.

Rada města se shodla, že v návaznosti na uskutečněná jednání proběhne ve spolupráci s iniciativou I pes je město Zlín edukační program pro majitele psů i pro občany, kteří psy nevlastní. Jakési Desatero pejskaře by se tak mělo mimo jiné v Magazínu Zlín.

V Centrálním parku dále proběhne již dříve připravovaná zkušební instalace sáčků na psí exkrementy. Tyto byly v minulosti ve Zlíně instalovány, stávaly se však terčem vandalů, proto se změnil systém distribuce sáčků do dnešní podoby, kdy si mohou majitelé psů vyzvednout sáčky na Odboru životního prostředí. Se speciálními koši na psí exkrementy se ani do budoucna nepočítá, tento odpad mohou pejskaři vyhazovat do běžných košů.

Rada města dále zváží možné úpravy v rámci projektu biotopu na Jižních Svazích, který má vzniknout v prostoru Centrálního parku, aby byl možný průchod pejskařů do spodní části Centrálního parku po zatravněných plochách. Projektová dokumentace tohoto zásadního prvku dotvářející Centrální park má být hotova na začátku dubna, stejně jako náplň využití okolních parkových ploch biotopu.

V prostorech vyhrazených pro venčení psů (loučky a hřiště) bude platit návštěvní řád, v němž bude zanesen také zákaz používání pyrotechniky.

„Velmi kvitujeme připravenost pana Landsfelda a jeho snahu hledat nějaké řešení i v situaci, kdy se tvářil, že není jiné řešení než trvat na znění vyhlášky. Velké díky také panu primátorovi, že se osobně o tuto problematiku zajímá,“ uvedl Michal Gaja, který se schůzky zúčastnil za iniciativu I pes je město Zlín!

Vyjasnila se také situace ohledně průchodu psů Centrálním parkem a dalšími lokalitami. Pes může při průchodu po zpevněné komunikaci vstoupit na travnatou plochu za předpokladu, že bude na vodítku a může na ní i vykonat potřebu, pakliže majitel jeho exkrement uklidí. Tyto případy nebude městská policie řešit pokutou, na rozdíl od volného pohybu psů a neuklízení psích exkrementů.

Na programu jednání byly také další body jako edukační akce, zabezpečení psích louček, výše poplatků a podobně. „Třináct let se v této oblasti ve Zlíně nic nedělo, takže není divu, že je toho teď najednou hodně,“ dodal Gaja.


Tento text mohl být publikován díky podpoře našich partnerů, mezi které patří i: 

Chcete nás také podpořit a získat prostor u nás na webu? Napište na: redakce@zlinskynocnik.cz

Předchozí

🦈 Ve Zlíně se objevil sedmimetrový žralok

🦆 Nová vyhláška postihne i divoká zvířata v parcích

Další