🦆 Nová vyhláška postihne i divoká zvířata v parcích

| | , ,

Nespravedlnost, na kterou poukazují někteří občané města, vyřeší nová vyhláška. Tolik diskutovaná novela vyhlášky o volném pohybu psů vyvolala další otázky. „Copak veverky, ptáci, nutrie a další volně žijící zvířata ve městě neznečišťují parky svým trusem?“ ptají se občané a poukazují tak na diskriminaci psů. Radnice se rozhodla situaci napravit a omezení nově začnou platit i pro volně žijící zvířata. Vyhláška vejde v platnost 30. února letošního roku.

„Je pravda, že stejně jako psi znečišťují parky svými exkrementy například i ptáci a veverky. A Zlín má být zelené a ne hnědé město. Nechceme postihovat pouze určitou skupinu živočichů a v rámci rovnoprávnosti se tak nová omezení budou vztahovat na všechny druhy savců a ptáků. O plazech zatím diskutujeme s herpetology,“ uvedl Ludovít Havěť z odboru Životního prostředí.

Veverkám tak pracovníci technických služeb v průběhu jara nasadí speciální plenkové kalhotky, na jejichž výrobu bude vypsáno výběrové řízení. Ptáky by takovéto doplňky omezovaly v letu, budou však mít vyhrazená místa, na kterých budou moci beztrestně vyměšovat. „Konečně si na nás přestanou otvírat zobák, dost dlouho jsme skákali, jak oni pískali,“ vyjádřil se na adresu opeřenců Petr Vyneskoš z vedení Technických služeb. „Od jara jim pěkně provětráme perka, a těm, kteří budou nová pravidla porušovat přistřihneme křidýlka a zatneme tipec,“ dodal Vyneskoš.

Postihy se budou vztahovat i na čapí a jiná hnízda

Do boje se zvířecími exkrementy se zapojí také speciální útvar Městské policie, kterému se už nyní po vzoru strážníků ve Velké Británii říká „bobíci“. „Tato jednotka strážníků bude mít mimo jiné k dispozici dron a projde speciálním školením na rozeznávání stop a trusu divoké zvěře. Připravili jsme také tabulky pro nový pokutový systém. Za první prohřešek tak například veverka obecná (Sciurus vulgaris) přijde o jeden lískový ořech nebo ekvivalent v žaludech. V případě recidivy pak může dojít k vyhoštění z katastru obce, u ptáku pak i k exekučnímu zabavení hnízda,“ popsala novinky mluvčí Městské policie Dominika Přísná. Takto získané naturálie se pak použijí jako krmení v záchranných stanicích.

Zpevněné komunikace v parcích budou navíc od jara vybaveny elektrickou mřížkou, schopnou dávat středně silné šoky. „Lidem, kteří na chodník vybavený touto mřížkou vstoupí v obuvi, nic nehrozí. Naproti tomu bosé nohy zvířat jsou vodivé, a proto takové zvíře dostane přátelské upozornění v podobě malého elektrického výboje. Po několika opakováních se tak naučí na chodníky nevstupovat. Samozřejmě je potřeba dbát na to, aby na komunikaci nevběhlo například bosé dítě. Zařízení bude fungovat zejména na ptáky, veverky, myši, ještěrky,“ vysvětlil zástupce dodavatelské firmy Petr Stejnosměrný. Na otázku, a co žabky? uvedl, že vstup v této obuvi je bezpečný.

Proti nové vyhlášce se však staví ochránci zvířat, které zastupuje Veveronika Zrzavá, ta navrhuje alespoň zmírnění vyhlášky v tom smyslu, aby se sankce posuzovaly podle velikosti exkrementu a nikoli jeho autora.

Jak bude nová vyhláška fungovat v praxi, ukáže až jaro. O vyhlášce, která by upravovala pohyb a vyměšování lidí, žijících volně v parcích, se zatím neuvažuje.


Předchozí

🐶 VZPOURA PEJSKAŘŮ #3: Jednání s radnicí dospěla k několika závěrům

Sloni ve zlínské zoo konečně zahnízdili

Další