Zlínská univerzita otevřela ve Vietnamu Baťa centrum

| |

foto: Suport.cz

Není to tak dávno, kdy se studenti Univerzity Tomáše Bati vydali na východ a představili svou práci na Tokyo Design Weeku. Domů si mladí průmysloví designéři přivezli dvě prestižní ceny. Nyní se cesta Tomáše Bati posouvá na jih od japonských ostrovů. UTB otevřela své centrum ve Vietmanu.

Baťa centrum bylo slavnostně otevřeno 20. listopadu na vietnamské univerzitě Ton Duc Thang (TDTU), sídlící ve městě Ho Chi Minh, se kterou zlínská univerzita již dlouhodobě spolupracuje. Na akci nechyběla ani výstava fotografií, mapující život Tomáše Bati Jr.

Účelem Baťa centra bude koordinace společných studijních programů na obou univerzitách. Zabývat se bude organizací výměnných pobytů nejen studentů ale i akademických pracovníků a bude základnou pro společné česko-vietnamské projekty. Avšak toto centrum nebude sloužit jen studentům UTB, ale bude otevřeno všem vysokým školám v České republice a ve Vietnamu.

Druhým úkolem centra bude shromažďování informací a materiálu o činnosti firmy Baťa na asijském kontinentu. Podobně jako se stará Informační centrum Baťa na univerzitě ve Zlíně o počiny společnosti Baťa v evropském prostředí. Získané soubory budou sloužit k dalším výzkumům a budou digitalizovány, aby měl každý k těmto informacím přístup.

Spolupráce s vietnamskou univerzitou začala v roce 2011 a od té doby jsou pravidelně pořádány společné konference, workshopy a semináře. Organizuje se také výměna vyučujících a dokonce byl založen i společný doktorský studijní program. Od otevření centra si rektor Sáha slibuje nejen zvýšení prestiže UTB, ale také navázání spolupráce v dalších odvětvích jako jsou obchod, kultura či cestovní ruch.

 Zlinskey klub

Předchozí

Zlín Design Market doplní široký doprovodný program

LUCKY JÍDLA 33: Podzimní dýňovo-karamelový cheesecake

Další