Konference upozornila studenty na důležitost darování krve

| | ,

Foto: ČČK Zlín
Foto: ČČK Zlín

V aule Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně se konal již osmý ročník konference Cesty krve, kterou pořádá Oblastní spolek Českého Červeného Kříže Zlín. Hlavním cílem konference bylo především získat příslib nových dobrovolných dárců krve z řad studentů středních škol a gymnázií. Konference byla vyvrcholením celoroční kampaně „Řekni ANO bezplatnému dárcovství krve“.

Účastníci se dozvěděli spoustu důležitých informací o krvi a dárcovství od Jany Pelkové z transfuzního oddělení Krajské nemocnice. Důležitost darování krve zdůraznil i Tomáš Novotný ze Záchranné služby Zlínského kraje. Vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému Pavel Dekret seznámil studenty s nutností darování krve z pohledu hasičů.

Za policii do diskuze přispěl Tomáš Horsák který upozornil na vysoký počet nehod na silnicích a nutnost dostatečných zásob krve. Studenti se také dozvěděli, že mnoho z hasičů i policistů patří mezi dobrovolné dárce krve a jsou také v registru dárců kostní dřeně.

Anna Krátká předala zkušenosti s dobrovolnickými akcemi, které pořádá Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Její studentky také upozornily na to, že darování krve opravdu nebolí a je pouze důležité, aby se lidé nenechali ovládnout prvotním strachem.

Součástí konference bylo i předání Zlatého kříže III. třídy bezplatným dárcům krve za 80 odběrů.  Bezplatní dárci jsou pro zdravotnictví velmi důležití, protože krev nelze nijak nahradit. V České republice darují dobrovolně krev pouze tři lidé ze sta, což pro potřeby naší republiky nedostačuje.

Zlinskey klub

Předchozí

Zlínský zámek se proměnil ve Svět stavebnic

LUCKY JÍDLA 32: Hutný (a chutný) čokoládový dort

Další