Podařilo se! Desítky ploch ve Zlíně už nebudou ležet ladem

| | , ,

V září loňského roku jsem se poprvé zmínil o tom, že ve Zlíně se nachází na pět desítek nevyužitých reklamních ploch v majetku města. Nevzhledné šéfe prostory jednak hyzdí veřejný prostor a mimo to představují nevyužitý potenciál. Moje otázka směrem k radnici byla prostá. Je možné tuto situaci změnit a současně tak i udělat dobrou věc? Po bezmála deseti měsících se situace skutečně výrazně proměnila.

Mým cílem bylo nejen aby plochy plnily svůj účel (když už tam jsou), ale také to, aby byly bezplatně k dispozici neziskovým organizacím působícím ve Zlíně. Proč by na nich ve chvíli, kdy nejsou komerčně pronajaté, nemohla viset informace o tom, že existuje organizace, která pomáhá handicapovaným či autistům ve Zlíně.

Shrnu průběh jen stručně v bodech. Podrobnější vývoj najdete ZDE.

✅ Na začátku září jsem podal první podnět na radnici.

✅ O měsíc později prošla již věc kanceláří primátora.

✅ Koncem října jsem byl informován, že město vypoví smlouvu agentuře, která do té doby plochy spravovala.

✅ V únoru radnice vyvěsila Záměr pro pronájem ploch, který obsahoval bod v tomto znění: „V případě, že bude inzertní plocha volná, umožnit využití této volné plochy pro inzerci neziskových organizací působících na území statutárního města Zlína, které o toto zviditelnění projeví vlastní zájem, a to zdarma. Nezisková organizace si tak ponese náklady pouze na výrobu a instalaci inzerce.“

✅ Do 20. března mohli zájemci podávat své nabídky na tuto veřejnou zakázku.

✅ Dnes už síť ploch spravuje nová firma a bod o poskytnutí prostoru pro neziskovky je zakotven ve smlouvě.

„Rádi pomůžeme. Je dobré pokud se plocha osadí reklamou, když je volná. Klienti i neziskovky tak získají prostor v kvalitních lokalitách ve městě,“ uvedl Milan Jaroš ze společnosti Extreme Media, která má nyní plochy na starosti. S ním jsem si dnes potvrdil, že podmínky pro organizace platí.

Aby se náklady pro neziskovky minimalizovaly, nabídl jsem, že bezplatně zpracuji grafické návrhy jejich poutačů a také, že je na místě osobně zdarma instaluji, aby nebylo nutné platit platit pracovníka agentury.

Zájem o využití této příležitosti zatím projevil Handicap Zlín, Středisko rané péče Educo a organizace Za sklem, která pomáhá lidem s poruchou autistického spektra. Takže jejich poutače se už brzo začnou na plochách objevovat.

„Tuto iniciativu moc vítáme a děkujeme za ni. Každá příležitost, jak představit občanům města Zlína naše sociální a návazné služby, se cení. Chceme rozšířit povědomí o tom, že se v případě potřeby mohou obrátit na naše dopravní služby, osobní asistenci nebo na Klub dětí a mládeže. Pomáháme nejen lidem s různým postižením. ale i seniorům. Na reklamních plochách budeme odkazovat i na náš dobročinný obchod Dobroděj,“ řekl Aleš Chudárek, ředitel organizace Handicap Zlín.

Trvalo to sice 10 měsíců, ale nakonec se tahle drobná změna podařila. Spolupráce s radnicí byla dobrá, komunikace s agenturou je bezproblémová a neziskovky možnost propagace svých služeb vítají. Samozřejmě jsem si vědom, že jsem zrovna nezachránil svět a neodvrátil třetí světovou. Snažím se měnit k lepšímu aspoň to, na co můžu mít přímo vliv. Jsou i další věci, které mě v mém okolí trápí nebo štvou a spolu s Nočníkem se na ně budu zaměřovat i dál.


Tento text mohl být publikován díky podpoře našich partnerů, mezi které patří i: 

Chcete nás také podpořit a získat prostor u nás na webu? Napište na: redakce@zlinskynocnik.cz

Předchozí

J. M. Hronek: Jako čtrnáctiletý se přidal k partyzánům na Valašsku

Místo ozdoby parku je z čítárny ostuda. Povede se to změnit?

Další