Příroda

GLOSA: Ne na mém dvorku

„Not in my backyard“, zkráceně nimby, je anglický pojem označující bohužel přístup většiny společnosti. Pokud by…