🖐 Studentský projekt Percipio pomáhá na Zlínsku už 10 let

| | , , ,

Projekt Percipio se snaží zanechat tento svět o trochu lepším místem. Každý rok pomáhá vybrané neziskové organizaci, také konkrétním klientům dané organizace, pro kterou pořádá galavečer s dražbou. Výtěžek pomáhá dané organizaci v naplnění svých cílů a svého poslání. V jubilejním 10. ročníku se Percipio spojilo s Dětským domovem ve Vizovicích.


Percipio je neziskový projekt vedený studenty Marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jubilejní desátý ročník bude, jako všechny předchozí, ve znamení lásky, dobra, radosti, úsměvů a dětského smíchu. V předchozích ročnících projekt pomohl například rodinám s dcerami trpícími Rettovým syndromem, kdy výtěžek benefiční akce pomohl pokrýt náklady na pořízení tří speciálních kočárků. Dále onkologickému oddělení nemocnice Tomáše Bati a v březnu 2018 dětem s poruchou autistického spektra, kdy se vybralo bezmála 35 tisíc korun, které umožnily dětem pobyt na terapeutickém víkendu. Součástí byla výstava fotografií dětí s poruchou autistického spektra s názvem „Malí hrdinové,“ která zaznamenala velký úspěch.

Tento rok se projekt spojil s Dětským domovem ve Vizovicích, kde vyrůstá 14 dětí (12 kluků a 2 děvčata). Nejmladším dvěma jsou 3 a 4 roky. Zatím ještě do školy nechodí. Nejstaršímu je 21 let. Přestože některé jejich životní okamžiky nejsou těmi nejšťastnějšími, neztrácejí úsměv na tváři. Ve volném čase většina kluků chodí hrát fotbal, navštěvují výtvarku a chodí do skauta. Moc je to všechny baví. My bychom chtěli, aby věřili, že se můžou stát slavným fotbalistou, oblíbeným malířem nebo starostou skautů. Chtěli bychom jim co nejvíce pomoct plnit jejich sny.

Benefiční galavečer se uskuteční 29. března v Kongresovém centru ve Zlíně. Součástí galavečera bude také dražba designových a uměleckých předmětů, jejíž výtěžek poputuje právě dětem z Dětského domova ve Vizovicích.


Předchozí

💉 Jana Pelková: Bez krve se v nemocnici neobejdeme

⚽ Otrokovická radnice přispěje letos na sport téměř 9,5 milionů

Další